خرید کفش مردانه چرم

اگر برای خرید کفش چرم مردانه مردد هستید لازمه این راهنما را تا آخر بخوانید.کفش های مردانه از لحاظ طراحی به 6 دسته مهم تقسیم می شوند.
 
1-کفش چرم اکسفورد 2- کفش چرم بروژ3- کفش چرم دربی 4- کفش چرم لوفر  5- کفش اسنیکر چرم 6- بوت و نیم بوت چرم