خرید کفش مردانه چرم

اگر برای خرید کفش چرم مردانه مردد هستید لازمه این راهنما را تا آخر بخوانید.کفش های مردانه از لحاظ طراحی به 6 دسته مهم تقسیم می شوند.


 
1-کفش چرم اکسفورد 2- کفش چرم بروژ

3- کفش چرم دربی 4- کفش چرم لوفر 

 

5- کفش اسنیکر چرم 6- بوت و نیم بوت چرم